29.4.2009- Požární nádrž

29.4.2009-  Požární nádrž


V sobotu dne 29.4. čistili Lysolajští hasiči záchytnou požární nádrž v naší obci.
Tato čištění probíhá dle manipulačního řádu 2x ročně vždy na jaře a na podzim.
Můžeme říci, že údržba tohoto vodního zdroje se stala v našem sboru již tradicí a i když tato činnost nepatří k nejčištějším a nejvoňavějším sejde
se vždy slušný počet pomocníků. Čištění nádrže je důležité z mnoha důvodů. Vlastní nádrž
slouží také jako záchytná sedimentační nádrž při vyústění dešťové kanalizace
a bez pravidelné údržby by mohlo docházet k nadměrnému výskytu vodního květu
a rozmnožování komárů. 
  Požární nádrž se začala budovat dne 1.5.1939 a za necelé 4 měsíce tedy 26 srpna
byla nádrž slavnostně napuštěna. Všechny práce byly prováděny ručně bez jakékoliv
mechanizace a na její výstavbě se podíleli značnou měrou i členové sboru hasičů.
Tato nádrž se však od nynější hodně lišila , byla menší a napájení bylo z obecního
gravitačního vodovodu. Nynější nádrž má objem 178 m3 a plnění je zajištěno stálým
přívodem vody z Lysolajského potoka.  

Vyhledávání

Kontakt

Václav Vojtěch DOLINA 71/7
PRAHA-6 LYSOLAJE
PSČ 16500
Mob.tel.: 720 43 28 95