20.1.2008- Trocha historie

 

  Dne 12. ledna 2008 se konala již 116. výroční valná hromada Lysolajského sboru dobrovolných
Hasičů. Byli zde jako každoročně přečteny výroční zprávy o spolkové činnosti našeho sboru a také
vysloveno poděkování a předáno ocenění příznivcům a členům SDH. Je to opravdu již 116 let od
založení našeho sboru. Ve svých článcích píši hlavně o současnosti a aktuální činnosti SDH, proto
bych tentokrát rád připomněl i naší minulost. Psal se rok 1892 a na veřejné schůzi občanů dne 21. února
byl nadnesen návrh na založení dobrovolného hasičského sboru po vzoru okolních obcí. Návrh byl
přijat a dne 20. března se konala 1. ustavující valná hromada Lysolajského sboru dobrovolných hasičů.
Prvním starostou hasičů je zvolen Josef Denkr, velitelem Antonín Denkr a jednatelem Josef Zikula.
Další členové sboru byli Josef Kačaba, Karel Šulc, Josef Brzobohatý, Antonín Zápotocký, Tomáš Srb
a Antonín Čadský. První stříkačka byla sboru předána dne 10. června 1892 při slavnostním vysvěcení, které se konalo u kapličky v Houslích ( tuto stříkačku vlastní náš sbor dodnes). K prvému ohni vyjeli hasiči téhož roku jednalo se o požár Rauzovy sladovny v Podbabě. V roce 1893 je uspořádán
1. hasičský ples. A v roce 1895 zasahoval sbor při rozsáhlém požáru Rersovy továrny v Bubenči.
Hasičský sbor se výrazně podílel na kulturním dění v obci. Mimo každoročního plesu spolupořádali
hasiči masopust dožínky a Slavnosti květů. Toto je alespoň krátké ohlédnutí do naší historie a jsem rád,
že se i v současnosti najdou lidé , kteří jsou ochotni navázat a pokračovat v této, pro obce tak typické spolkové činnosti.

  Lukáš Zapletal

 

Vyhledávání

Kontakt

Václav Vojtěch DOLINA 71/7
PRAHA-6 LYSOLAJE
PSČ 16500
Mob.tel.: 720 43 28 95