16.12.2008- výroční zpráva 2007

 

Drazí přátelé, vážení hosté, bratři a sestry, 


dovolte abych Vás, tak jako každoročně seznámil se zprávou o celoroční činnosti Jednotky SDH Lysolaje. Nejprve k počtu a vybavení. Jednotka čítá 15 členů, z toho je 7 strojníků, 1 velitel, 2 zástupci velitele, 1 technik, 4 hasiči. K dnešnímu dni disponujeme :3 hasičskými vozy a to :
Tatra CAS 32 815, 
Avia DA12.
Tyto vozy jsou díky výborné údržbě ze strany členů jednotky ve velmi dobrém technickém stavu, což dokazují každoroční bezproblémové technické prohlídky.
Třetím vozem je speciální hasičský vůz CAS 24 SCANIA , který jsme obdrželi dne 19.12.07.
 Z tohoto vozu máme všichni obrovskou radost a jsme na něj právem hrdi neboť patří mezi
špičku ve své třídě . 
Dále vlastníme :
Člun s přívěsným motorem marinner.
2 ks přívěsné motorové stříkačky PS12
Přívěsnou motorovou stříkačku PS8
Plovoucí čerpadlo FROGY a MAXI  
2 Motorové pily a rozbrušovací agregát HUSQVARNA
Přenosné čerpadlo ROBIN
Elektrocentrálu MITSHUBISHI o výkonu 7 KW .
Víceůčelový odsavač partner, el. kalové Flight a pneumatickou sadu ucpávek pro těsnění potrubí.V roce 2007 jsme též zakoupily vysoce výkonné el. bourací kladivo a doplnili speciální havarijní sadu určenou pro likvidaci následků úniku ropných produktů a kyselin. 
Jsme také vybaveni nejen v dnešní době již nepostradatelnou dýchací technikou a to 9 ks VDP Saturn, typ S5 a S7, které každých půl roku prochází revizí. Pro případ likvidace chem.
havárií máme kvalitními protichem. obleky sunit .Do naší výzbroje též patří moderní lezecké vybavení s kterým členové jednotky kždoročně trénují.
Lezecký výcvik je sice náročnou nikoliv však jedinou disciplinou naší odborné přípravy. 
Díky zvyšující se náročnosti při řešení mimořádných událostí jsou na členy jednotek kladeny
stále vyšší nároky. Hasiči musí každý rok na zdravotní prohlídku zúčastňují se stáží pro velitele a strojníky pořádaných ve spolupráci s SH ČMS a HZS Praha kde se seznamují s novými metodami PO taktiky a novu tech. Procházejí každoročně výcvikem nosičů 
D:P. školení první pomoci, školení obsluhy mot. pil rozbr.a el. centrál. Řidiči musí navíc obhájit každý rok profesní osvědčení. Jak vidíte vybavenost naší jednotky a odbornost jejich příslušníků je na velmi dobré úrovni a jsme nejen schopni samostatně zasahovat ,ale i účinně pomáhat našim kolegům profesionálům o čemž svědčí výčet našich výjezdů za rok 2007 ……
Naše jednotka se též zúčastnila celopražského součinnostního cvičení Točná 200t
Kde jsme nacvičovali kyvadlovou i dálkovou dopravu vody z Vltavy až na letičtě točná poblíž
Cholupic. Pomoc při záchraně osob a majetku je hlavním a nejdůležitějším, avšak nikoliv jediným posláním dobr. hasičů . Členové našeho hasičského sboru se také podílejí na mnoha kulturních i pracovních akcích pořádaných ÚMČ Praha Lysolaje a ÚMČ P-6, jako je příprava každoroční Slavnosti Květů v Houslích, , maškarní karneval pro děti, ukázky hasičské techniky ve školách a školkách nejen v naší obci, ale i v okolních městských částech, pomáhali jsme s přípravou a průběhem Mikulášské besídky. 2x do roka čistíme a provádíme údržbu požární nádrže v obci, čistili jsme kanalizační dešťové vpusti jako prevence proti přívalovým dešťům,Prořezáváme vzrostlé stromy a v neposlední řadě jsme také pomáhali jako již tradičně s převozem a usazením adventního vánočního stromu v obci. Nedílnou součástí naší činnosti je také účast na soutěžích v PS ve ,kterém má náš sbor dlouholetou tradici A i když je konkurence vysoká dokážeme se stále probojovat na stupně vítězů v letošním roce se nám velmi dařilo svědčí o tom také to že jsme po dlouhé době postavili i družstvo starších mužů. A výsledky hovoří sami za sebe :
Dne 19.5. MEMORIÁL FR. ZVONÍČKA 2a5 místo ze 13 družstev
9.6 O pohár Libčic 1 místo
16.6 O pohár starosty Kěževse 3 místo
8.9. požární útok v Letkách 2 místo
16.10 Suchdolský pohár 4 místo ze 12 družstev
13.10 PO útok v ŘEŽI 2 místo
Jak vidíte, činnost našeho sboru je bohatá a je vidět opravdu velký kus práce a to znovu ukazuje na důležitost dobrovolných hasičů, neboť jsou to lidé, kteří jsou, ač je to v dnešní době s podivem, ještě ochotni pomoci ostatním, a to bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu, obětovat mnoho volného času na úkor rodiny,. za což chci touto cestou poděkovat nejen chlapům z naší jednotky, ale hlavně naším ženám a rodinám, protože bez jejich pomoci a tolerance by naše činnost nebyla možná.

  Toto je zpráva o činnosti SDH Lysolaje,za rok 2006 

Na závěr chci poděkovat naší paní starostce, místnímu úřadu, všem hostům ,členům a členkám SDH za pomoc a podporu všem popřát hodně štěstí a zdraví, mnoho úspěchů jak v životě tak ve Vaší činnosti a doufám, že se za rok sejdeme hojném počtu.

 

Vyhledávání

Kontakt

Václav Vojtěch DOLINA 71/7
PRAHA-6 LYSOLAJE
PSČ 16500
Mob.tel.: 720 43 28 95