22.7.2005- Cvičení voda 2005  „ Pozor stupeň ohrožení, všechny jednotky se dostaví na určená místa.“ Tak zazněl dne 22.7.2005 rozkaz operačního střediska pražských hasičů. 
  Naštěstí se ten den jednalo pouze o cvičení s úkolem postavit hliníkové protipovodňové zábrany po obou stranách řeky Vltavy v úsecích Modřany – Karlín, Smíchov – Malostranská a část Holešovic. Tato akce byla jednou z nejrozsáhlejších v dějinách města a vlastní cvičení bylo svou koncepcí první v Evropě. Zúčastnily se ho všechny dobrovolné hasičské sbory v Praze i část jednotek profesionálních. Lysolajští hasiči stavěli část hráze od Karlova mostu k Čertovce. Tento úsek bychom stavěli i v případě povodní a je zajímavý tím, že se na něm nacházejí tlaková vrata uzavírající Čertovku, což je technicky velmi složité a musí při tom asistovat skupina potápěčů. Cvičení bylo ztíženo tím, že probíhalo v noci, museli jsme proto celý úsek osvětlit, což pro nás nebyl takový problém, neboť jsme vybaveni výkonnou elektrocentrálou. Během akce dokonce pršelo, takže iluze blížících se záplav byla dokonalá. Další skutečnost je ta, že váha dílů hrazení se pohybuje od 25 kg do 250 kg a staví se do výše přes 3 m, cvičení tedy prověřilo i naší fyzickou kondici. Limit pro vlastní výstavbu zábran byl řádově 15 hodin. Dobrovolní hasiči zkrátili tento čas o 6 hodin, což byl úctihodný výkon, za který nám při konečném vyhodnocení dne 24.8.2005 poděkoval primátor hl. m. Prahy Pavel Bém, zástupci odboru krizového řízení a ředitel hasičského sboru hl. m. Prahy.
  Na závěr bych i já rád poděkoval členům jednotky lysolajských hasičů, kteří se cvičení zúčastnili za vzorné splnění náročného úkolu.

  Lukáš Zapletal  

 

Vyhledávání

Kontakt

Václav Vojtěch DOLINA 71/7
PRAHA-6 LYSOLAJE
PSČ 16500
Mob.tel.: 720 43 28 95