120. výročí založení SDH 22.9.2012

120. výročí založení SDH 22.9.2012

V letošním roce uplynulo 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Lysolaje. Při této příležitosti jeho členové ve spolupráci s úřadem MČ Lysolaje uspořádali v sobotu 22. září 2012 velkolepé oslavy.

Akce oficiálně začala ve 13 hodin valnou hromadou, na kterou byli pozváni nejen členové místního, ale i okolních hasičských sborů a široká veřejnost. Na schůzi starosta SDH, Zdeněk Sedláček, přiblížil přítomným důležité okamžiky z historie sboru a vyzvednul skutečnost, že sbor od svého založení byl, a nadále je, pro obec oporou.

„Členové a členky SDH  pomáhají s organizací většiny kulturních akcí pořádaných úřadem MČ Lysolaje. Odpracovali spoustu hodin na zvelebení naší obce a členové výjezdové jednotky uchránili mnoho majetku a zachránili nejeden lidský život“, uvedl starosta SDH.

Po úvodním proslovu předal Jindřich Riesner, starosta Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy, členům sboru vyznamenání a ocenění za jejich obětavou práci.

Na závěr schůze věnoval starosta Ing. Petr Hlubuček, MČ Lysolaje hasičskému sboru slavnostní prapor a společně pozvali přítomné na následující oslavy.

Program pokračoval průvodem, který vedl sbor mažoretek, následovaný dechovou kapelou, starostou MČ Lysolaje a zástupem hasičů. Cílem průvodu bylo uctění památky obětí 1. a 2. světové války. Pamětní věnec k pomníku položil velitel SDH Pavel Peprníček spolu se svým zástupcem Lukášem Zapletalem. Od pomníku se průvod vrátil zpět k hasičské zbrojnici, kde pokračoval program oslav.

Návštěvníci mohli vidět historická i soudobá hasičská vozidla a ukázku každodenní práce hasičů, například hašení v protipožárním obleku za pomoci plynového hasicího automobilu, vyproštění uvíznutého dělníka visícího na laně skupinou lezců, či uhašení hořícího zahradního domku. Děti zaujalo především vystříhání zaklíněného řidiče z havarovaného automobilu za použití hydraulických nůžek, které si pak samy mohly pod dozorem hasičů vyzkoušet.

Rovněž bylo možné shlédnout ukázku požárního sportu. Útok předvedlo původní družstvo žen SDH Lysolaje, které se v minulosti umístilo na předních místech na Mistrovství ČR v požárním sportu. 

Vrcholem přehlídky hasičského umu byla ukázka uhašení hořícího člověka, jehož zosobnil Lukáš Zapletal.

Slavnostní den uzavřela večerní zábava, na kterou hasiči pozvali všechny přítomné do sálu hasičské zbrojnice.

Oslavami 120. výročí založení SDH Lysolaje jsme uzavřeli jedno náročné období, ale už se těšíme na přípravu dalších událostí, například mikulášské nadílky.

sdhlysolaje.rajce.idnes.cz/120._vyroci_zalozeni_SDH_Lysolaje_22.9.2012/#aDSC_2453.jpg

http:..lysolajskeakce.rajce.idnes.cz.Oslava_120_let_SDH

Vyhledávání

Kontakt

Václav Vojtěch DOLINA 71/7
PRAHA-6 LYSOLAJE
PSČ 16500
Mob.tel.: 720 43 28 95